BELEAF heeft in samenwerking met RHDHV een pre-studie uitgevoerd naar een concept voor een project dat 80.000 m3/dag drinkwater moet produceren uit het Baricho-bronveld, dat water transporteert en levert aan de kuststeden Malindi, Kilifi-Mariakani en Mombasa. Daarbij is ook onderzocht of de energie die nodig is om water uit boorgaten te pompen en door transportleidingen te transporteren, kan worden opgewekt door gebruik te maken van alternatieve energiebronnen zoals zon, wind of biogas.

Pim heeft voor de pre-haalbaarheidsstudie onderzocht welke hernieuwbare energiebronnen technisch en commercieel haalbaar zijn in of nabij het project. Hierbij is gekeken naar zon, wind, biogas, opslag en een combinatie van. Daartoe heeft Pim diverse opbrengstberekeningen uitgevoerd en een diverse business case modellen opgesteld. De resultaten hiervan, en een locatie bezoek uitgevoerd door RHDHV, heeft geleidt tot een SWOT-analyse om uiteindelijk tot de beste oplossing te komen. Kortom een uitdagend en inhoudelijk erg leuk project waar BELEAF haar steentje aan heeft bijgedragen.

Andere projecten

Beleaf project: Waterproject Sabaki

Deel project

Diensten:

Categorie:

BELEAF heeft in samenwerking met RHDHV een pre-studie uitgevoerd naar een concept voor een project dat 80.000 m3/dag drinkwater moet produceren uit het Baricho-bronveld, dat water transporteert en levert aan de kuststeden Malindi, Kilifi-Mariakani en Mombasa. Daarbij is ook onderzocht of de energie die nodig is om water uit boorgaten te pompen en door transportleidingen te transporteren, kan worden opgewekt door gebruik te maken van alternatieve energiebronnen zoals zon, wind of biogas.

Pim heeft voor de pre-haalbaarheidsstudie onderzocht welke hernieuwbare energiebronnen technisch en commercieel haalbaar zijn in of nabij het project. Hierbij is gekeken naar zon, wind, biogas, opslag en een combinatie van. Daartoe heeft Pim diverse opbrengstberekeningen uitgevoerd en een diverse business case modellen opgesteld. De resultaten hiervan, en een locatie bezoek uitgevoerd door RHDHV, heeft geleidt tot een SWOT-analyse om uiteindelijk tot de beste oplossing te komen. Kortom een uitdagend en inhoudelijk erg leuk project waar BELEAF haar steentje aan heeft bijgedragen.

Diensten:

Categorie:

Deel project

Andere projecten