Op 15 december 2022 is bekend geworden dat Ecowende, een joint venture van Shell en Eneco, de tender heeft gewonnen binnen kavel Hollandse Kust (west) VI en mag daarmee de vele fantastische ecologische investeringen en innovaties  realiseren! Het windpark zal naar verwachting in 2026 in gebruik worden genomen. BELEAF is sinds april 2021 betrokken bij de voorbereidingen van de tender. Angelique heeft als tender manager Ecowende geholpen bij het winnen van de tender.

Hollandse Kust (west) bestaat uit 2 kavels: HKW VI en VII. Binnen dit gebied kan 1.400 MW offshore wind worden gerealiseerd, waarbij kavel VI is gericht op de bijdrage aan ecologie en kavel VII op de bijdrage aan energievoorziening. Voor de vergunning voor de ontwikkeling van het windenergiegebied Hollandse Kust (west) heeft de Nederlandse twee tenders uitgeschreven; een tender gericht op criteria voor de bijdrage aan integratie van het windpark in het Nederlandse energiesysteem en een tender gericht op de bijdrage aan ecologie.

BELEAF was namens het consortium Shell en Eneco betrokken bij de voorbereidingen van beide tenders: Ecowende en SchakelWind. Angelique heeft daarbij zorggedragen voor de tender coördinatie. Hierbij was zij zowel verantwoordelijk voor het aansturen van het team, alsmede de inhoud, met als doel om een tender bij de overheid in te dienen die voldoet aan de wet windenergie op zee, het Waterbesluit, het Kavelbesluit en competitief sterk is. De tender SchakelWind beschreef het plan voor systeemintegratie door middel van verschillende deelprojecten binnen het Nederlandse energiesysteem. De tender Ecowende is gericht op het behouden van een gezond ecosysteem en de biodiversiteit op de Noordzee. Het doel is een windpark op zee te bouwen met een gezond ecosysteem en met zo min mogelijk impact op natuur en milieu. Het ontwerp van dit vergunde windpark is ‘natuurinclusief’, met onder meer een gedeelte waar windturbines ver uit elkaar staan zodat vogels er veilig tussendoor kunnen vliegen. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende heitechnieken om zo de impact op de onderwaterwereld te meten en te minimaliseren. En door rifstructuren op de zeebodem te plaatsen, wordt een stimulans gegeven aan de biodiversiteit onder water. Om de effectiviteit hiervan tussentijds te toetsen, wordt onder andere een expertklankbordgroep geraadpleegd en wordt actief kennis gedeeld dat voor toekomstige windparken kan worden gebruikt.

Ter voorbereiding op de tender heeft BELEAF een wargame georganiseerd om in de huid van de competitie te kruipen en hierbij de tenderstrategie van Shell en Eneco te testen en te simuleren. Tot slot had Pim voor Ecowende een zitting in het reviewpanel.

Andere projecten

Beleaf project: Hollandse Kust (west)

Deel project

Diensten:

Categorie:

Beeld:

#

Op 15 december 2022 is bekend geworden dat Ecowende, een joint venture van Shell en Eneco, de tender heeft gewonnen binnen kavel Hollandse Kust (west) VI en mag daarmee de vele fantastische ecologische investeringen en innovaties  realiseren! Het windpark zal naar verwachting in 2026 in gebruik worden genomen. BELEAF is sinds april 2021 betrokken bij de voorbereidingen van de tender. Angelique heeft als tender manager Ecowende geholpen bij het winnen van de tender.

Hollandse Kust (west) bestaat uit 2 kavels: HKW VI en VII. Binnen dit gebied kan 1.400 MW offshore wind worden gerealiseerd, waarbij kavel VI is gericht op de bijdrage aan ecologie en kavel VII op de bijdrage aan energievoorziening. Voor de vergunning voor de ontwikkeling van het windenergiegebied Hollandse Kust (west) heeft de Nederlandse twee tenders uitgeschreven; een tender gericht op criteria voor de bijdrage aan integratie van het windpark in het Nederlandse energiesysteem en een tender gericht op de bijdrage aan ecologie.

BELEAF was namens het consortium Shell en Eneco betrokken bij de voorbereidingen van beide tenders: Ecowende en SchakelWind. Angelique heeft daarbij zorggedragen voor de tender coördinatie. Hierbij was zij zowel verantwoordelijk voor het aansturen van het team, alsmede de inhoud, met als doel om een tender bij de overheid in te dienen die voldoet aan de wet windenergie op zee, het Waterbesluit, het Kavelbesluit en competitief sterk is. De tender SchakelWind beschreef het plan voor systeemintegratie door middel van verschillende deelprojecten binnen het Nederlandse energiesysteem. De tender Ecowende is gericht op het behouden van een gezond ecosysteem en de biodiversiteit op de Noordzee. Het doel is een windpark op zee te bouwen met een gezond ecosysteem en met zo min mogelijk impact op natuur en milieu. Het ontwerp van dit vergunde windpark is ‘natuurinclusief’, met onder meer een gedeelte waar windturbines ver uit elkaar staan zodat vogels er veilig tussendoor kunnen vliegen. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende heitechnieken om zo de impact op de onderwaterwereld te meten en te minimaliseren. En door rifstructuren op de zeebodem te plaatsen, wordt een stimulans gegeven aan de biodiversiteit onder water. Om de effectiviteit hiervan tussentijds te toetsen, wordt onder andere een expertklankbordgroep geraadpleegd en wordt actief kennis gedeeld dat voor toekomstige windparken kan worden gebruikt.

Ter voorbereiding op de tender heeft BELEAF een wargame georganiseerd om in de huid van de competitie te kruipen en hierbij de tenderstrategie van Shell en Eneco te testen en te simuleren. Tot slot had Pim voor Ecowende een zitting in het reviewpanel.

Diensten:

Categorie:

Beeld:

#

Deel project

Andere projecten