Op het waterbekken Berenplaat van Evides Waterbedrijf, bouwt Eneco een drijvend zonnepark van ongeveer 3 hectare. Het project wordt gerealiseerd in een gebied waar vogels graag broeden en vleermuizen actief zijn. BELEAF begeleidde Eneco bij het realiseren van dit project op een ecologisch verantwoorde manier.

In de zomer van het najaar van 2023 bouwde Eneco een drijvend zonnepark op het spaarbekken Berenplaat. Een deel van deze werkzaamheden had een overlap met het broedseizoen voor ter plaatse broedende vogels. Vanuit de zorgplicht die projecten hebben om verstoring van broedende vogels tijdens de aanleg van een te voorkomen, vroeg Eneco aan BELEAF hen hierbij te begeleiden.

BELEAF heeft hier een praktische invulling aan gegeven.

  • Eerst stelden we een ecologisch werkprotocol op, waarin de ecologische spelregels voor de bouw in werden vastgelegd. Dit werkprotocol is door de hoofdaannemer van Eneco overgenomen.
  • Daarna heeft BELEAF Staro en Flying Free geselecteerd om het broedvrij houden van de vegetatie rondom het spaarbekken te verzorgen.
  • Tijdens de bouwactiviteiten was BELEAF het eerste aanspreekpunt bij ecologische calamiteiten.

Andere projecten

Beleaf project: Drijvend zonnepark Berenplaat

Deel project

Op het waterbekken Berenplaat van Evides Waterbedrijf, bouwt Eneco een drijvend zonnepark van ongeveer 3 hectare. Het project wordt gerealiseerd in een gebied waar vogels graag broeden en vleermuizen actief zijn. BELEAF begeleidde Eneco bij het realiseren van dit project op een ecologisch verantwoorde manier.

In de zomer van het najaar van 2023 bouwde Eneco een drijvend zonnepark op het spaarbekken Berenplaat. Een deel van deze werkzaamheden had een overlap met het broedseizoen voor ter plaatse broedende vogels. Vanuit de zorgplicht die projecten hebben om verstoring van broedende vogels tijdens de aanleg van een te voorkomen, vroeg Eneco aan BELEAF hen hierbij te begeleiden.

BELEAF heeft hier een praktische invulling aan gegeven.

  • Eerst stelden we een ecologisch werkprotocol op, waarin de ecologische spelregels voor de bouw in werden vastgelegd. Dit werkprotocol is door de hoofdaannemer van Eneco overgenomen.
  • Daarna heeft BELEAF Staro en Flying Free geselecteerd om het broedvrij houden van de vegetatie rondom het spaarbekken te verzorgen.
  • Tijdens de bouwactiviteiten was BELEAF het eerste aanspreekpunt bij ecologische calamiteiten.

Deel project

Andere projecten